Wycena Służebności – Wycena Służebności Przesyłu

Wycena Służebności

  • przesyłu
  • gruntowej

Wycena służebności to zagadnienie, które związane jest nie tylko z prawem, ale przede wszystkim z życiem codziennym. Dlatego też, każdemu, kto faktycznie jest zainteresowany (zarówno teoretycznie jak i praktycznie) tą kwestią , udzielimy fachowej pomocy m.in. w obrębie następujących tematów: wycena służebności gruntowej, drogi koniecznej, przejazdu, przechodu, przeprowadzenia mediów, przesyłu, osobistej. Potrzebne dokumenty – przykłady. Aby dokonać wyceny potrzebne są dokumenty, których rodzaj zależy oczywiście od tego, jaką służebność będziemy chcieli wyceniać. Najczęściej jednak wycena służebności związana jest z następującymi formalnościami: aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualna informacja o przeznaczeniu nieruchomości, akt notarialny, mapa ewidencyjna, inne dokumenty dotyczące przeznaczenia i stanu nieruchomości oraz zakresu służebności. Po co wyceny służebności? Wycena służebności służy między innymi: ustaleniu wartości danej nieruchomości, ustaleniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (przebieg gazociągu, wodociągu itp.), ustaleniu wysokości podatku od darowizny i spadku, naliczeniu opłat cywilno-prawnych, podziałowi majątku. Warto wspomnieć, że powszechne krajowe zasady wyceny (PKZW) znajdują się w KSWS 4