Wycena Nieruchomości

Wycena nieruchomości Śląsk: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno, Chorzów, Siemianowice Śl., Świętochłowice, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Mikołów, Tychy, Żory, Jastrzębie Zdrój, Będzin, Czeladź, Rybnik, Bielsko-Biała.

Wycena Nieruchomości Komercyjnych:

 • lokalu / obiektu użytkowego (handlowego, usługowego, biurowego)
 • magazynu (centrum logistycznego)
 • biurowca (budynku, obiektu, lokalu biurowego)
 • hali (produkcyjnej, magazynowej, przemysłowej, handlowej)
 • hotelu (domu wczasowego, pensjonatu)
 • kamienicy (budynku wielomieszkaniowego)
 • terenu / gruntu (inwestycyjnego)

Wycena Pozostałych Nieruchomości i Praw:

 • mieszkania (własnościowego, spółdzielczego, lokatorskiego)
 • domu (jednorodzinnego)
 • działki (budowlanej, rolnej, rekreacyjnej)
 • służebności (przesyłu, gruntowej)

Zapraszam do kontaktu.

Agnieszka Modzelewska
Rzeczoznawca Majątkowy
uprawnienia nr 5384
tel. 513 754 925

 


Wycenę nieruchomości definiuje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z nią wycena obejmuje:

 • określenie wartości rynkowej nieruchomości – proces ten związany jest z nieruchomościami, które będą przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość rynkowa nieruchomości to najprościej rzecz ujmując cena tejże nieruchomości, którą możemy uzyskać na rynku. Profesjonalną definicję (określającą również warunki) wartości rynkowej nieruchomości podaje właśnie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W myśl art. 151 ust. 1 ustawy: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy”
 • określenie wartości odtworzeniowej nieruchomości – proces ten wiąże się z nieruchomościami, które nie mogą być przedmiotem m.in. kupna czy sprzedaży, bądź kiedy przepisy szczególne stanowią, że dana nieruchomość podlega właśnie temu procesowi wyceny nieruchomości. Wartość odtworzeniowa to, jak sama nazwa, a także art. 151. ust. 3. wskazują, koszty jej odtworzenia wraz z uwzględnieniem stopy zużycia nieruchomości. Tutaj osobno określa się wartość całego gruntu i osobno wartość jego poszczególnych części.
 • określenie wartości katastralnej nieruchomości – innymi słowy jest to określenie wartości urzędowej nieruchomości, o których jest mowa w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości. Art. 151 ust. 3. definiuje wartość katastralną nieruchomości: „Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.” Wartość katastralna nieruchomości będzie wykorzystywana, zgodnie z art. 162. ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, do ustalenia podstawy podatku katastralnego. Należy zaznaczyć, że przyjmuje się, iż wartość katastralna jest niższa (szacuje się, że 30%) od wartości rynkowej nieruchomości. Chcąc ustalić wartość katastralną niezbędne są mapy i tabele taksacyjne.

Mówiąc bardzo skrótowo, ogólnie i dość potocznie, wycena nieruchomości jest szczególnie istotna, gdy chcemy sprzedać nieruchomość. Dzięki profesjonalnej, wykonanej przez rzeczoznawcę, wycenie, możemy prawidłowo oszacować wartość nieruchomości i dzięki temu ustalić odpowiednią, optymalną dla nas, cenę. Co więcej, wycena nieruchomości jest niezbędna jeśli chcemy ją ubezpieczyć bądź jeśli konieczna jest wypłata odszkodowania (na podstawie wyceny obliczana jest wysokość ubezpieczenia bądź odszkodowania).