Wycena Nieruchomości Komercyjnych – Nieruchomości Komercyjnej

Wycena Nieruchomości Komercyjnych

  • lokali i obiektów użytkowych
  • magazynów
  • budynków biurowych
  • obiektów i hal produkcyjnych
  • budynków przemysłowych
  • gruntów i terenów

Metody wyceny nieruchomości komercyjnych. Nieruchomości to dzisiaj bardzo prężnie rozwijający się segment rynku. Wycena nieruchomości komercyjnych jest więc umiejętnością pożądaną w czasie transakcji kupna – sprzedaży. Współcześnie wyróżnia się dwie metody takiej wyceny: metodę zysków oraz metodę inwestycyjną.  Zastosowanie którejś z tych metod zależy od charakteru danej nieruchomości oraz od działalności gospodarczej, jaka jest prowadzona na jej terenie. Metoda inwestycyjna wyceny nieruchomości komercyjnych jest stosowana w przypadku tych nieruchomości, jakie są w stanie przynosić korzyści majątkowe ze względu na wynajem oraz dzierżawę. Próg dochodów, jakie można uzyskać określa się na podstawie cen najmu, które w tym czasie obowiązują na rynku. Z kolei metodę zysków stosuje się, kiedy nie można dokładnie ustalić potencjalnego czynszu najmu lub dzierżawy. Metoda zysku polega na określeniu wartości nieruchomości na podstawie dochodu z działalności prowadzonej na nieruchomości. W ten sposób można wyceniać na przykład stacje benzynowe lub hotele