Wycena Lokalu użytkowego – Lokali użytkowych

Wycena Lokali Użytkowych 

  • handlowych
  • usługowych
  • biurowych

Rzeczoznawca majątkowy to zawód zaufania publicznego, którego warunki uprawiania precyzuje ustawa o gospodarce nieruchomościami z roku 1997. Zadania rzeczoznawcy majątkowego, w których skład może wchodzić wycena lokalu, domu, przedmiotów ruchomych czy też nawet części lasu są pokłosiem zleceń, które mogą wychodzić od władzy a także od osób prywatnych, którym zależy na uzyskaniu precyzyjnej przygotowanej zgodnie z prawem wyceny. Jeśli chodzi o wycenę lokalu przez rzeczoznawcę to może być ona wykonywana w przypadku zlecenia przez sąd, gdy prowadzone jest postępowanie dotyczące lokalu lub też na zlecenie właściciela, który chce otrzymać precyzyjną wycenę. Wycena lokalu przez profesjonalnego rzeczoznawcę jest przygotowana poprzez skrupulatną analizę stanu technicznego mieszkania, jego położenia oraz po przeanalizowaniu transakcji nieruchomościami o podobnej charakterystyce. Po dokonaniu wyceny rzeczoznawca posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu wydaje dokument zwany operatem szacunkowym, który określa wartość danego lokalu. Jest to dokument, który może służyć między innymi w sytuacjach, gdy staramy się o kredyt mieszkaniowy czy też w czasie sporów z organami podatkowymi