Wycena Hali – Hal

Wycena Hal

  • magazynowych
  • produkcyjnych
  • przemysłowych
  • handlowych

Prowadzenie wyceny jest procesem bardzo skomplikowanym. Fakt ten jest podstawowym powodem istnienia zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Konieczność posiadania rzetelnej i bliskiej rzeczywistości wyceny jest jeszcze ważniejsza, niż element zaufania społecznego dla tej profesji. Skomplikowanie wyceny polega na tym, że nie wystarczy tylko sprawdzić, ile mniej więcej kosztują nieruchomości danego typu na rynku lokalnym bądź regionalnym i na tej podstawie zawyrokować. Takie działanie byłoby stratą czasu. Wycena hali przebiegać może według podejścia porównawczego, ale uwzględnione muszą tutaj być takie elementy, jak chociażby trend czasowy cen i niejednokrotnie także poziom pustostanów (np. dla hal magazynowych), chociaż ten ostatni element jest raczej czynnikiem wyceny przy podejściu dochodowym. Hala, dowolnego typu, stworzona jest jako obiekt przynoszący dochód i jako taki wart może być jedynie tyle, ile potencjalnych korzyści może nam przynieść. Wycena hali w podejściu dochodowym jest opartą o metody matematyczne prognozą przychodów, jakie wyceniany obiekt może dla nas wygenerować. Rzeczoznawca traktuje tutaj halę jako przedmiot inwestycji i na tej podstawie określa, ile może być on warty