Wycena Działki – Działek

Wycena Działek

  • budowlanych
  • rolnych
  • rekreacyjnych
  • terenów inwestycyjnych (gruntów inwestycyjnych)

Wycena działki i jej znaczenie. Wiele osób może posiada działkę budowlaną idealnie nadającą się zarówno do postawienia na niej nieruchomości, jak i do sprzedaży. W tym pierwszym wypadku wykorzystanie działki pozostaje w gestii właściciela i to on określa czas przystąpienia do budowy i jej charakter. Gdy jednak planujemy sprzedaż posiadanej przez nas działki, musimy najpierw oszacować jej wartość. Wycena działki opiera się zawsze na jednej z czterech metod (są to kolejno: metoda porównawcza, dochodowa, mieszana), jeżeli zaś zależy nam na tym, aby została wykonana w sposób profesjonalny, zadanie to należy powierzyć rzeczoznawcy majątkowemu. Osoba taka legitymuje się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznym doświadczeniem pozwalającym na dokonanie właściwej wyceny działki, klient może przy tym liczyć nie tylko na wiarygodna kwotę, ale również na specjalny dokument znany jako operat szacunkowy. Dokument ten jest autorską opinią rzeczoznawcy na temat wartości działki, przydaje się przy tym między innymi wówczas, gdy chcemy przekonać potencjalnego nabywcę o tym, że teren należący do nas jest wart ceny, której oczekujemy