Wycena Domu – Domów

Wycena Domów

  • jednorodzinnych (wolonostojących, szeregowych, bliżniaczych)
  • wielorodzinnych (wielomieszkaniowych)
  • w budowie (na każdym etapie inwestycji)
  • kamienic

Potrzeba i korzyść płynąca z wyceny domu. W normalnych warunkach obrotu nieruchomościami polskie prawo nie nakłada na nas dokonania wyceny domu. Jeśli takowa konieczność istnieje, o fakcie tym dowiemy się od urzędnika, a wycena dokonana zostanie za nas, jeśli nie zgłosimy ku temu zastrzeżeń. Nie trzeba zatem zajmować się sytuacjami szczególnymi. W zwykłym handlu domami będziemy mieli dość powodów, dla których będziemy chcieli wykonać wycenę domu. Nowoczesna wycena odnosi się przede wszystkim do wartości rynkowej domu, co w praktyce oznacza poszukiwanie ceny, za jaką może on zostać realnie sprzedany. Wycenę należy zlecać rzeczoznawcy majątkowemu, ponieważ proste porównanie wykonywane we własnym zakresie wykonywane jest, po pierwsze, tylko na cenach ofertowych różniących się znacznie od realnych cen transakcyjnych, a po drugie, nie bierze pod uwagę trendów czasowych i alternatywnych sposobów zagospodarowania samego budynku łącznie z terenem. Ostatni z tych czynników jest wyjątkowo ważny dla domów położonych w znakomitej lokalizacji pod względem ekonomicznym, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, by inwestor kupił nasz dom rodzinny nie jako miejsce swojego własnego zamieszkania, ale jako teren dla bardzo zyskownej przyszłej inwestycji. Oznacza to oczywiście znacznie lepszą cenę