Wycena Biurowca – Biurowców – Biurowego – Biurowych

Wycena Nieruchomości Biurowych

  • Biurowców i budynków biurowych każdego typu
  • Lokali biurowych

Rzeczoznawca Majątkowy to osoba z uprawnieniami, które uzyskuje poprzez zdanie specjalnego egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Uprawnienia takich osób polegają na możliwości wyceniania poszczególnych elementów majątku w postaci nieruchomości, maszyn czy sprzętu. Wycena może mieć różne podłoże powodowe jednak zawsze powinna być przeprowadzona zgodnie z prawem i w sposób wolny przez rzeczoznawcę. Gdy w grę wchodzi przykładowo wycena biurowca rzeczoznawca powinien swoje zadanie odpowiednio zaplanować i wziąć pod uwagę wszystkie istotne kwestie. Przy wycenie nieruchomości biurowych przede wszystkim powinno się brać pod uwagę lokalizację danego biurowca. Jest to sprawa szczególnie ważna, gdyż od tego w jakiej części miasta leży biurowiec zależy jego znacznie strategiczne a więc również wartość finansowa. Tak więc lokalizacja powinna być głównym kryterium branym pod uwagę przez rzeczoznawcę. Poza tym powinien on również brać po uwagę stan danego budynku oraz poszczególne pomieszczenia, by wycenić możliwości adaptacji danego miejsca na pojedyncze biura. Wycena biurowca nie jest więc szczególne skomplikowana jednak powinna być zrobiona z głową i z godnie z panującymi na rynku zasadami, by można ją uznać za wiarygodną