Rzeczoznawca Majątkowy – Rzeczoznawcy Majątkowi

Rzeczoznawca Majątkowy – Rzeczoznawcy Majątkowi

Rzeczoznawca Majątkowy – Rzeczoznawcy Majątkowi Śląsk: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno, Chorzów, Siemianowice Śl., Świętochłowice, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Mikołów, Tychy, Żory, Jastrzębie Zdrój, Będzin, Czeladź, Rybnik.


Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada specjalne uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia takie nadane są przez Ministra Infrastruktury zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 roku. Warto zaznaczyć, że uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego może otrzymać jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Tak więc, w myśl poszczególnych artykułów Kodeksu Cywilnego, musi to być oczywiście pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba prawna. Oczywiście, nie ma tu mowy nawet o częściowym ubezwłasnowolnieniu, które sprowadza się w skutkach do częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która nigdy nie została karana m.in. za przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych bądź znaków urzędowych, składanie fałszywych zeznań czy za przestępstwa skarbowe. Każde z wymienionych przestępstw po prostu dyskwalifikuje kandydata na rzeczoznawcę majątkowego.  Osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego musi mieć wyższe, pełne, wykształcenie oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Oczywiście, jeśli dany kandydat ukończył takie studia, które swym programem obejmowały program studiów podyplomowych, dodatkowa nauka nie jest już konieczna. Oprócz studiów wymagana jest również praktyka – dość długa, bo trwająca nie krócej niż 12 miesięcy. W myśl rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, praktyki muszą się odbywać u rzeczoznawców majątkowych, którzy pracują w zawodzie nie mniej niż 5 lat. Organizacja praktyki jest kwestią prowadzącego. To on ustala ich harmonogram tak, by przyszły rzeczoznawca był jak najlepiej przygotowany do pracy w zawodzie. Rzeczą oczywistą jest, że każdy rzeczoznawca majątkowy powinien działać zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi standardami, zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej oraz w sposób niezależny i jak najbardziej obiektywny. Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do: określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z daną nieruchomością, określania ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych, określania wartości szkód bądź nakładów dotyczących nieruchomości. Każda wycena nieruchomości tworzona przez rzeczoznawcę jest sporządzana w formie pisemnej