Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować?
Administratorem danych jest spółka Tracor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Pomorskiego 33d. Kontakt możliwy jest również za pomocą internetowego formularza kontaktowego.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas gdy wpisałeś je w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej naszej firmy lub za pośrednictwem formularzy dostępnych na portalach ogłoszeniowych, a także później, a jeżeli zawarłeś z nami umowę lub zlecenie to również w związku z zawarciem umowy lub zlecenia.

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

  • Jeżeli wpisujesz swój kontakt na naszej stronie internetowej naszej firmy lub za pośrednictwem formularzy dostępnych na portalach ogłoszeniowych, gromadzimy twój numer telefonu, adres email (jeżeli go podasz) oraz imię i nazwisko (jeżeli je podasz)
  • Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub zlecenie gromadzimy dane które podałeś w tej umowie lub zleceniu.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane ?

  • Dane będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawie wyceny nieruchomości oraz realizacji usługi oraz w celu realizacji umów lub zleceń jeżeli takie z nami zawarłeś.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach w Portalu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. masz również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych.

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku (najlepiej na adres email Administratora)

Przysługuje ci wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Kto będzie odbiorcą moich danych?
Administrator oraz podmioty zapewniające hosting stron internetowych, podmioty zajmujące się administracją stron internetowych, podmioty świadczące usługi wysyłki sms oraz email na zlecenie Administratora a jeżeli zawarłeś z nami umowę lub zlecenie wówczas podmioty realizujące te umowy lub zlecenia.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody